Logotyp Województwo ŚląskieHerb Województwa Śląskiego


Herb Województwa Śląskiego przedstawia złotego orła Piastów górnośląskich bez korony, zwróconego w prawo, na niebieskim tle.


Jego stylistyka nawiązuje do tradycji heraldycznej książąt górnośląskich. Herb z wizerunkiem orła był po raz pierwszy używany przez księcia Kazimierza I opolsko- raciborskiego, co poświadcza wizerunek orła na pieczęci z 1222 roku. Ten znak heraldyczny był dziedziczony przez przedstawicieli wszystkich linii dynastii piastowskiej na Górnym Śląsku.

Przyjęta tradycja heraldyczna obejmuje obszary stanowiące terytoria księstw śląskich - opolskiego, niemodlińskiego, strzeleckiego, kozielsko-bytomskiego, raciborskiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego. Pewne wpływy heraldyki Piastów można znaleźć na terenach małopolski (w lennie Władysława II Opolczyka) np. w herbie miejskim Częstochowy.

To dziedzictwo heraldyczne bardzo wyraźnie zaznaczyło się w historii ziemi śląskiej w XX wieku. Złoty orzeł na błękitnym polu był herbem Województwa Śląskiego ustanowionym w 1927 roku oraz w herbie byłego województwa katowickiego.

Herb oraz flagi Województwa zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Śląskiego 11 czerwca 2001 uchwałą I/36/5/2001 i I/36/6/2001.

Herb Województwa Śląskiego