Logotyp Województwo ŚląskieSejmik Śląski


Sejmik Śląski to organ stanowiący i kontrolny samorząd województwa śląskiego. Został założony w 1998 roku, jego siedzibą są Katowice. Wybory radnych odbywały się co 4 lata ( od 2018 roku są co 4). Wybory odbywają się w 7 okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze nie posiadają oficjalnych nazw.


Nr
okręgu

Powiaty i miasta na prawach powiatu

Liczba radnych

Liczba wyborców w 2018

1

Miasto Bielsko-Biała
powiaty: bielski, czieszyński, żywiecki

7

524 188

2

miasta: Katowice, Mysłowice, Tychy
powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński

6

516 078

3

miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

7

566 661

4

miasta: Bytom, Gliwice
powiaty: glliwicki, lubliniecki, tarnogórski

7

523 741

5

Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

6

452 163

6

miasto Częstochowa
powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski

5

417 456

7

miasta: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
powiaty: będziński, zawierciański

7

548 531

Razem

45

3 548 818

Sejmik Śląski

Sejmik tworzy 48 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje stałe: