Przyczyny wybuchu powstania:


• narastające po I wojnie światowej nastroje antyniemieckie wśród ludności polskiej zamieszkującej Śląsk,
• starcia Polaków z bojówkarzami Grenzschutzu,
• powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska 11 I 1919r.,
• strajk generalny 20 I 1919r., podczas którego domagano się usunięcia ze Śląska Grenzschutzu i Freikorpsu,
• postulaty Dmowskiego o przyłączenie m.in. Śląska do niepodległego państa polskiego,
• decyzja o przeprowadzeniu plebiscytu w sprawie Śląska w traktacie wersalskim,
• powstanie oleskie - nieudane pierwsze zbrojne wystąpienie ludności śląskiej, mające miejsce w lasach miedzy Olesnem, Wachowem i Łowoszowem w nocy 7/8 VI 1919 r., którego celem było przyłączenie powiatu Olesno do Polski,
• strajk sierpniowy 11-14 sierpnia 1919 r.,
• sytuacja gospodarcza w Niemczech, bezrobocie, zaleganie z wypłatami, masowe zwolnienia w zakładach pracy i zatrudnianie wzamian niemickich członków straży zakładowych,
• masakra w Mysłowicach 15 VIII 1919 r., podczas której doszło do brutalnej pacyfikacji górników kopalni Mysłowice i ich rodzin, przez oddział Grenzschutz. Niedługo po godzinie 13:00, wzburzony tłum wtargnął na plac kopalni, domagając się wypłaty wynagrodzeń, która była przesuwana. Od kul bojówkarzy zginęło 7 górników, 2 kobiety i 13-letni chłopiec, nie ustalono liczby rannych,
• aresztowania przywódców POW GŚ. Wilhelma Fojcika, Fryderyka Reischa i Karola Góreckiego wraz z kurierami oraz Józefa Grzegorzka i Józefa Buły (mieli przy sobie rozkazy zakazujące wybuchu powstania).

Skutki I powstania śląskiego:


• ucieczka przed represjami ok. 22 tys. ślązaków do polski, gdzie do 1 października 1919 roku przebywali w obozach dla uchodźców (m.in. Praszka, Sosnowiec, Będzin, Zawiercie, Oświęcim, Jaworzno, Czechowice),
• 21 VIII - powstanie Komitetu Pomocy dla Górnego Śląska w Poznaniu,
• 23 VIII - rozpoczęcie działalności Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską w Warszawie,
• VII - powstanie Komitetu Obrony Śląska w Warszawie,
• 29 VII - manifestacje poparcia dla Ślązaków, w których wzięło udział kilkaset tysiecy osób,
• 1 X - rząd niemiecki ogłasza amnestię dla szeregowch powstańców i moga oni wrócić do domu, dowódcy zostają jednak w Polsce,
• 14 X - Sejm Pruski przyjął ustawę o utworzeniu Prowincji Górnośląskiej,
• obóz polski zdobywa w rejencji opolskiej ponad połowę mandatów radnych w wyborach w listopadzie 1919r.

Po więcej informacji, wraz z przebiegiem walk zapraszam na materiał wideo -> [KLIK]