Przyczyny wybuchu powstania:


• niekorzystny do Polaków wynik plebiscytu z dnia 20 III 1921 r.,
• złamanie ustaleń plebiscytowych dotyczących obliczania wyników,
• brak kompromisu w związku z odmiennymi propozycjami podziału Śląska przez członków Komisji Plebiscytowej, strajk generalny 2 V,
• niepokoje społeczne związane z możliwością ponownego panowania niemieckiego na terenach plebiscytowych,
• odkrycie niemieckich magazynów broni i informacje o kierowaniu się na Śląsk zdemobilizowanych odddziałów wojsk niemieckich,
• zwalnianie propolsko nastawionych pracowników z fabryk, groźba blokad zakładów na wypadek przyznania ich Polsce.

Skutki powstania:


• 5 VII - zawarto rozejm,
• rząd polski odciął sie od odpowiedzialnosci za powstanie,
• 12 VIII - Rada najwyższa obraduje w sprawie Górnego Śląska,
• 12 X - decyzja Komisji Plebiscytowej o podziale Śląska korzystniejsza dla Polski (1/3 terytorium spornego, 50% hutnictwa, 76% kopalń węgla),
• 20 X - Rada Ambasadorów akceptuje decyzję z 12 X,
• 15 V 1922 - konwencja genewska o Górnym Śląsku (sprawy ekonomiczne i wzajemnej ochrony praw mniejszości),
• 20 VI - uroczyste wkroczenie wojsk polskich na tereny Górnego Śląska,
• do 4 VII - zajecie przypadłych Polsce terenów,
• 14 VII - przekazanie władzy zarządzającej Górnym Śląskiem,
• 16 VII - podpisanie dokumentu upamiętniającego przejęcie wschodniej części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą Polską,
• odwet Niemców na Ślązakach działających na rzecz Polski.


Po więcej informacji, wraz z przebiegiem walk zapraszam na materiał wideo -> [KLIK]