Śpiewnik pieśni śląskich

Kilka słów na temat pieśni

Muzyka ludowa od samych początków towarzyszyła człowiekowi we wszystkich przejawach życia, po drugie – jest to nieprzebrana skarbnica wiedzy, spełniająca trzy funkcje: wychowawczą, społeczną i estetyczną. Muzyczna twórczość ludowa jest z reguły anonimowa, a upowszechniane przez nią treści zawierają wątki związane z całokształtem życia od urodzenia aż do śmierci, nie pomijając stanów duchowych oraz faktów historyczny, powstań. W śląskich domach muzyka i śpiew zawsze towarzyszyły wszystkim spotkaniom rodzinnym i koleżeńskim.