Historia Górnego Śląska

Herb śląska, sejmik śląski

Pieśni

Powstania Śląskie

Folklor i Gwara Śląska

Kuchnia Śląska

Ludzie

Sławni Ślązacy

Historia pieśni

Popularne utwory

Znani autorzy

Od Siewierza jechoł wóz, Malowane panny wiózł,
Wszystkie pięknie wystrojone. Chciałbyś jedną mieć za żonę.
Spodobała mi się ta, Co ruciany wionek ma,
Lecz mi ludzie inną rają, Od dziewczyny odmawiają.
Inną ci tam raić chcą, Wielki posag dają z nią:
Cztery beczki starej sieczki l kulawe dwie owieczki.
l z komory stary stół, Przełomany już na pół,
l do tego krowi ogon, l dwa stołki z jedną nogą.
Weźcie, teściu, dary swe, Jo jednego ino chce:
Żeby zawsze moja miła Dobrą żonką dla mnie była.
Niechaj tylko żonka twa Dobre serce dla cię ma,
Dobre serce, zdrowe ręce Od posagu znaczą więcej.