Herb Śląska Sejmik Śląski

Sejmik Województwa Śląskiego

organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa śląskiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, VI kadencja Sejmiku, trwa w latach 2018–2023. Sejmik Województwa Śląskiego składa się z 45 radnych, wybieranych w województwie śląskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 5 lat (w latach 1998–2018 kadencja trwała 4 lata). Siedzibą sejmiku województwa są Katowice. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego jest Jan Kawulok, a marszałkiem województwa śląskiego Jakub Chełstowski

Urząd

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek realizują zadania Samorządu Województwa. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice. Realizację niektórych zadań Urzędu, poza jego siedzibą, zapewniają międzywydziałowe zespoły zadaniowe zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku - Białej. Strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do zadań zasadniczych Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

Ciekawostki

Wymysiöeryś, czyli Język Wilamowski, to prawdziwy fenomen. Mowa o języku, a dokładniej etnolekcie, który znany i używany jest tylko w jednym mieście leżącym w granicach woj. śląskiego Jeździł tutaj kiedyś pociąg szybki jak Pendolino . Wróćmy znowu do historii. W latach międzywojennych Niemcy bardzo prężnie zaczęły inwestować w rozwój szybkiej kolei. Jako, że Śląsk był jednym z najbardziej istotnych ośrodków gospodarczych, także i tutaj postanowiono pociągnąć jedną z nitek „latającej” kolei. Ówczesna kolej nawet na dzisiejsze czasy była czymś wyjątkowym. Na Śląsku kursuje najstarszy tramwaj w Polsce. Wiedzieliście, że w Bytomiu można przejechać się najstarszym, ciągle kursującym tramwajem w Polsce? Tramwaj linii 38 jeździ na długości 5 przystanków. Począwszy od przystanku Bytom Kościół św. Trójcy, kończąc zaś na Bytom Powstańców Śląskich. Czy wiesz, że na Śląsku jest wieża Eiffla? Wieża liczy sobie 111 metrów i w całości zbudowana jest z drewna. Konstrukcja wzniesiona została bez użycia jakiegokolwiek stalowego gwoździa, zaś do łączenia modrzewiowych bali użyto ponad 16 tysięcy mosiężnych śrub. Na Śląsku jest trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Pewnie mało kto spoza Śląska myśli o aglomeracji śląskiej, jako o miejscu zielonym. A tutaj niespodzianka! Według przeprowadzonych obliczeń, Katowice, biorąc pod uwagę kilkanaście największych miast w kraju, są trzecim najbardziej zielonym! Lasy zajmują tutaj aż 40% powierzchni miasta.

Miejsca które warto zwiedzić: